TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05986
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU EUROCOW, hình
EUROCOW, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Sữa; sản phẩm sữa; sữa yến mạch.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.07.06 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Well Land Corporation Limited
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Flat/Rm 502, 5/F, Kwai Cheong Centre, No. 50 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, NT, Hong Kong
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BIG5 IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (05/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (27/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM