TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05994
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU BRAVA, hình
BRAVA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
20 Đồ đạc, sản phẩm bằng gỗ bao gồm: bàn làm việc, bàn ăn, ghế sô pha, giường ngủ, tủ quần áo, giá kệ để sách, gương soi.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.11 24.15.21 26.03.01 26.03.23 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Đức Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 230 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (21/11/2019) 166: Phản đối cấp (16/01/2020) 193: Bổ sung tài liệu cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM