TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05995
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU tabreal
tabreal
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Dịch vụ đại lý bất động sản; đánh giá bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản. 42 Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; lưu trữ dữ liệu điện tử; tạọ và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho nguời khác [dịch vụ công nghệ thông tin].
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thanh Phương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN A18-15 căn hộ Happy City, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM