TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06000
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU MER RIGE Mỹ Nhân Kế, hình
MER RIGE Mỹ Nhân Kế, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo (trang phục); quần áo định hình; quần áo lót phụ nữ; quần áo giảm cân; quần áo thể thao; quần áo bơi.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.13.01 03.13.24 09.01.04 09.05.10
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Thị Duyên
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN P16 lắp ghép 2 tầng y khoa, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM