TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06009
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU SINWA S, hình
SINWA S, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
11 Quạt điện.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.05 26.03.01 26.11.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Nghệ Phong SINWA
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 325/26 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CBQ
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM