TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06013
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Lilu Fox, hình
Lilu Fox, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
28 Đồ chơi trẻ em bằng gỗ. 35 Dịch vụ mua bán đồ chơi trẻ em bằng gỗ.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.08 03.01.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Lilu Fox
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 29B, ngõ 64 phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NT & PARTNERS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM