TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06015
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU JANG'S CHICKEN
JANG'S CHICKEN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Gà rán; thịt (không còn sống); chiết xuất của thịt; rau và củ quả đã được nấu chín. 43 Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ nhà hàng chuẩn bị và bán thức ăn và đồ uống mang về; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hồ Nguyên Phương Thảo
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 106/16 Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM