TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06023
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU SOLETERRA D'ITALIA
SOLETERRA D'ITALIA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Thịt ướp muối và thịt đã chế biến. 35 Dịch vụ bán buôn thịt ướp muối và thịt đã chế biến.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Soleterra D'Italia Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 294009 Range Road 260 Acme, Alberta, T0M 0A0 Canada
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TGVN
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (07/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM