TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06039
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU VinaThanhXoan Ceramic and Porcelain Tiles, hình
VinaThanhXoan Ceramic and Porcelain Tiles, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
19 Vật liệu xây dựng: gồm gạch men ốp tường, gạch men lát nền, ngói lợp.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Ceramic and Porcelain Tiles".
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.03 26.04.07 26.04.09 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Thanh Xoan
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu II, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM