TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06040
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU HANOICERAMIC Ceramic and Porcelain Tiles, hình
HANOICERAMIC Ceramic and Porcelain Tiles, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
19 Vật liệu xây dựng: gồm gạch men ốp tường, gạch men lát nền, ngói lợp.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Thanh Xoan
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu II, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (06/11/2019) 166: Phản đối cấp
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM