TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06046
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU HOMECERA CERAMIC & PORCELAIN TILES, hình
HOMECERA CERAMIC & PORCELAIN TILES, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
19 Vật liệu xây dựng gồm gạch men ốp tường, gạch men lát nền, ngói lợp.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "CERAMIC & PORCELAIN TILES".
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.17 04.05.02 04.05.03 07.03.11
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần gạch men MILAN HOME
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 70 tổ 20, khu 8, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM