TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06053
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU HOGIA, hình
HOGIA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Khách sạn; nhà hàng ăn uống.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.01.07 05.01.16 06.01.02 26.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Hồ Gia Đà Lạt
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 377 đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM