TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06058
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU BAREFOOT GREEN RUN
BAREFOOT GREEN RUN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Tổ chức các cuộc thi thể thao: chạy bộ chân trần trên cát.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "BAREFOOT", "RUN".
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hoàng Song Tùng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 86/24 Phạm Nhữ Tăng, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM