TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06061
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU .nhainvn., hình
.nhainvn., hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán: quà tặng thủ công (handmade) làm từ đất sét tạo hình, từ vải, từ giấy, các loại tranh vẽ, thiệp giấy, trang sức thủ công.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.05.02 02.05.03 02.05.23 04.05.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên Hoàng PRODUCTION
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 233 Trần Phú, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (05/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (01/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM