TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06063
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU VIETGROUP Investment & Development VG, hình
VIETGROUP Investment & Development VG, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.01 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần đầu tư và phát triển VIETGROUP
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 58 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM