TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06066
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU DINGLING Electric Appliances, hình
DINGLING Electric Appliances, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
08 Kéo xén (tông đơ) để cạo râu; kẹp uốn tóc; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; hộp dao cạo; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; hộp đồ dao bào; dao cạo, dùng điện hoặc không dùng điện; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng điện và không dùng điện]; dụng cụ bấm móng, dùng điện hoặc không dùng điện; dụng cụ vặt lông dùng điện và không dùng điện.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Electric Appliances".
PHÂN LOẠI HÌNH 11.03.05 19.09.01 22.03.05 25.05.25 26.04.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU ALLALIN & ZAHRAN ENTERPRISES
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN SUITE B 15/F KIMBERLEY HOUSE, 35 KIMBERLY ROAD, TSIM SHA TSUI, KL, HONG KONG
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(23/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (08/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (25/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (01/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM