TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06075
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Katan SINGLE BARREL VIETNAMESE WHISKEY NON CHILL-FILTERED THE SPIRITS OF VIETNAM S.distillery Handcrafted in Nongson, Vietnam BOTTLED STRAIGHT FROM THE CASK at % 750ml, hình
Katan SINGLE BARREL VIETNAMESE WHISKEY NON CHILL-FILTERED THE SPIRITS OF VIETNAM S.distillery Handcrafted in Nongson, Vietnam BOTTLED STRAIGHT FROM THE CASK at % 750ml, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
33 Rượu (đồ uống có cồn).
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Lưu Thu Hương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN B1, phòng 511 Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM