TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06078
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU K NOXON, hình
K NOXON, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Mặt nạ bảo hộ; kính bảo hộ. 35 Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: mặt nạ bảo hộ, kính bảo hộ.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.04 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Knoxon
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phòng số VP-S403, tầng 4, số 288 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN S&B CONSULTANT., CORP.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM