TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06079
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU May Thoi Trang THAIGACO
May Thoi Trang THAIGACO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo bằng vải.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "May Thoi Trang".
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 434/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN S&B CONSULTANT., CORP.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM