TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06083
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU CMT garden sống xanh an lành, hình
CMT garden sống xanh an lành, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Cây trồng, hạt giống. 44 Dịch vụ về nghề làm vườn hoa cây cảnh.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "garden", "sống xanh lành mạnh".
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.20 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Cao Minh Thắng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 16 Trần Bạch Đằng, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM