TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06090
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Kidney vgn W, hình
Kidney vgn W, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược thảo, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, chất bổ sung dinh dưỡng, chế phẩm liệu pháp thực vật dùng cho mục đích y tế; chiết xuất từ thực vật dùng cho ngành dược.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Kidney", "W", hình quả thận, hình quả dâm dương hoắc.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.25 05.03.20 26.13.25 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên Viện Gút
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 13A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM