TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06108
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU STIKMAX
STIKMAX
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Chất kết dính dùng trong công nghiệp; chất kết dính dùng cho gạch ốp tường, chất kết dính dùng cho bê tông. 19 Vữa dùng cho xây dựng. 35 Bán buôn và bán lẻ chất kết dính dùng trong công nghiệp, chất kết dính dùng cho gạch ốp tường, chất kết dính dùng cho bê tông, vữa dùng cho xây dựng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH đầu tư Blick
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Tân Sơn, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM