TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06115
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU GO NHUA VIET Y Vat lieu xanh cho kien truc xanh, hình
GO NHUA VIET Y Vat lieu xanh cho kien truc xanh, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
37 Xây dựng; giám sát xây dựng công trình; tư vấn xây dựng.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.07.22 26.05.01 26.11.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần gỗ nhựa Việt ý
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô 6 khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ALNGUYEN IP CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM