TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06123
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU NEW EX dic [spirulina: tảo xoắn spirulina], hình
NEW EX dic [spirulina: tảo xoắn spirulina], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng trên cơ sở tảo xoắn Spirulina; chất bổ sung dinh dưỡng.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.02 26.01.18 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU DIC Corporation
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 35-58, Sakashita 3-chome, Itabashi-ku, Tokyo 174-8520 Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VISION & ASSOCIATES CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (06/03/2019) 101: NNĐ tự bổ sung sửa đổi đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM