TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06136
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Phát Tài SEA FISH P T, hình
Phát Tài SEA FISH P T, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Nước mắm; mắm tép; mắm tôm; mắm cá.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.09.01 05.07.03 05.13.04 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Danh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp Kinh Hãng A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AHOA LAW OFFICE
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (20/07/2020) 118: Công văn đề nghị ra TB SE
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM