TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06139
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Xưởng Nhà Mọt, hình
Xưởng Nhà Mọt, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ giáo dục nghệ thuật; sáng tác, giải trí nghệ thuật.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.01 01.15.11 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thanh Thư
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phòng 413, tòa D13, khu đô thị Đặng Xá, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM