TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06143
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU C H K Cường Khánh Duy Moto Thương hiệu đất Việt, hình
C H K Cường Khánh Duy Moto Thương hiệu đất Việt, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
12 Ô tô; xe máy; phụ tùng ô tô; phụ tùng xe máy. 35 Mua bán, xuất nhập khẩu: ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.04.11 03.04.13 26.04.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đặng Sỹ Cường
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Tân Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM