TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06144
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU F W D Digital, hình
F W D Digital, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; hoạt động văn phòng: dịch vụ hãng quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; dán áp phích quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng; quảng cáo qua thư; phổ biến các thông báo quảng cáo; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo, phác thảo cách trình bày trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo, dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; sản xuất phim quảng cáo; marketing mục tiêu; quảng cáo trên truyền hình; tối ưu hóa lượng truy cập trang web.
PHÂN LOẠI HÌNH 18.02.01 26.03.23 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH truyền thông Forward
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lầu 3, tòa nhà WinHome, 184 - 186 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM