TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06147
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU SANEC MOVE FORWARD, hình
SANEC MOVE FORWARD, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Dụng cụ thủy tinh dùng trong phòng thí nghiệm; dụng cụ bằng nhựa dùng cho phòng thí nghiệm; cân kỹ thuật sử dụng trong phòng thí nghiệm; đầu lọc mẫu (dùng trong phòng thí nghiệm); cột chiết pha rắn (dùng trong phòng thí nghiệm).
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.01 21.03.01 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thiết bị và hóa chất Sơn Anh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 212 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM