TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06153
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU 3 T Sự Tin Tưởng Của Khách Hàng Là Vinh Hạnh Của Chúng Tôi, hình
3 T Sự Tin Tưởng Của Khách Hàng Là Vinh Hạnh Của Chúng Tôi, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ cung cấp sàn giao dịch trực tuyến. 39 Dịch vụ vận chuyển hàng hóa.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.01.01 26.03.05 26.11.03 26.11.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Hải Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 83/12 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM