TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06154
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU BEGEN
BEGEN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; bít tất. 35 Dịch vụ mua bán (kinh doanh) gồm: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, giày, bít tất.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thanh Bình
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Cồn Cả, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM