TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06160
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU EKOOPTAHNKA EKOORGANIKA
EKOOPTAHNKA EKOORGANIKA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Phân bón.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng phần chữ Nga.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nga
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 3c hẻm 32/15/30 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM