TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06168
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Tota Stars Khoa Toàn Tâm Phát Electric Wire & Cable Chất Lượng Với Thời Gian, hình
Tota Stars Khoa Toàn Tâm Phát Electric Wire & Cable Chất Lượng Với Thời Gian, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Dây điện, cáp điện, dây cáp điện thoại, ổn áp, công tắc điện tử, đèn quang học.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.10 26.01.02 26.01.04 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Khoa Toàn Tâm Phát
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 131/6/1/27 đường Tây Lân, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM