TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06171
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU My Silk
My Silk
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Giấy vệ sinh; khăn giấy.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Mai Văn Dinh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 54 dự án 833 Đằng Lâm, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM