TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06173
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU MIZU Bathroom Cleaner White Công nghệ tiên tiến Diệt Khuẩn Nhanh An Toàn Với Da Tay Bạn 950 ml, hình
MIZU Bathroom Cleaner White Công nghệ tiên tiến Diệt Khuẩn Nhanh An Toàn Với Da Tay Bạn 950 ml, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Nước tẩy rửa.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.13.01 26.01.01 26.04.04 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất thương mại và phát triển Hadina
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 7C, ngõ 220, phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM