TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06183
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU RITA Aluminium Profile, hình
RITA Aluminium Profile, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
06 Cửa bằng kim loại dùng trong xây dựng; thanh nhôm dùng trong xây dựng.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.12 07.01.24 14.01.20 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Lam Phát Dũng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 237 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM