TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06185
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU thytran THY TRAN STORE, hinh
thytran THY TRAN STORE, hinh
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo thời trang; giầy dép; quần áo may sẵn; váy. 35 Mua bán quần áo thời trang; mua bán mũ nón thời trang; mua bán giày dép; mua bán quần áo may sẵn; mua bán mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Thị Thy
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 302 Hùng Vương, khu phố 11, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM