TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06188
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU CHAXU
CHAXU
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo, giày, dép.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Xuân Thụ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Bài Lễ, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM