TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06191
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU LUMIAR
LUMIAR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 29 Sữa, chế phẩm sữa. 35 Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế), sữa, chế phẩm sữa.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần sữa Sức Sống Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô E2, đường Hạnh Phúc, cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (06/07/2020) 111: Yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM