TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06193
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU DOLBY
DOLBY
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 29 Sữa, chế phẩm sữa. 35 Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cảo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức.năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đỉch y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phân dinh dưỡng Nutriking
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (27/04/2020) 166: Phản đối cấp
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM