TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06199
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU KLOZI
KLOZI
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Getz Pharma International FZ LLC
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Office No: 1307, 13th floor Al-Thuraya Tower 1, Dubai Media City, Dubai, United Arab Emirates
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (22/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (20/11/2020) 118: Công văn đề nghị ra TB SE
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM