TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06200
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Bamboo PAINT Sức Mạnh Trường Tồn, hình
Bamboo PAINT Sức Mạnh Trường Tồn, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.11.13 20.01.05 26.01.06 26.11.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Doãn Thị Hải Yến
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm 1, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN MASTERBRAND
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(29/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM