TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06202
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU iDonkey, hình
iDonkey, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Thiết bị dẫn đường cho xe cộ, thiết bị điều hướng cho xe cộ (máy vi tính trên xe cộ); thiết bị lái tự động, dùng cho xe cộ. 12 Ô tô rô bốt; phương tiện giao thông chạy điện, xe cộ chạy điện.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.02 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật ý Tưởng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 16 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (02/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (22/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM