TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06212
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU JOYALL Những Đôi Chân Vạn Dặm, hình
JOYALL Những Đôi Chân Vạn Dặm, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
12 Phụ tùng ô tô; phụ tùng xe máy; phụ tùng xe đạp. 35 Mua bán: phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy, phụ tùng xe đạp, dầu nhờn; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Những Đôi Chân Vạn Dặm".
PHÂN LOẠI HÌNH 14.03.21 26.01.02 26.01.06 26.04.02 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH TUTTO Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 28 đường số 4C khu dân cư Đại Phúc, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN WINCO LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (04/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (05/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM