TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06222
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU VANTIX
VANTIX
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm cho việc học máy; phần mềm trí tuệ nhân tạo; phần mềm phân tích dữ liệu. 35 Phân tích thông tin dữ liệu cho mục đích kinh doanh và thương mại. 42 Dịch vụ tư vấn về phân tích dữ liệu, học máy, trí tuệ nhân tạo; cung cấp các dịch vụ liên quan thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy như: văn phòng làm việc thông minh, đưa ra các cảnh báo sớm với các tình huống quản trị, mô phỏng tình huống quản trị để cải thiện hiệu suất; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, học máy, trí tuệ nhân tạo; tư vấn, nghiên cứu công nghệ thông tin; tư vấn, nghiên cứu công nghệ.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AMBYS HANOI
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(29/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM