TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06223
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Colours We will help you conquer the world!, hình
Colours We will help you conquer the world!, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Giáo dục, đào tạo; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.11.08 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Ngọc Anh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(29/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM