TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06225
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Colorie
Colorie
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Văn phòng phẩm; bút viết; bút màu; sáp nặn; tập tô màu; màu nước.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIET IP CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(29/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (25/01/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM