TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06237
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hanada is great
Hanada is great
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
20 Gối (gối đầu, gối tựa, gối ôm); đệm (nệm); đệm dùng cho trẻ em; tấm đệm để ngủ; tấm trải để ngủ. 24 Tấm ga trải phủ giường; chăn; vỏ đệm (nệm); vỏ áo gối; chăn bông; vải bọc (bọc đệm).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Lê Văn Hiệp
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (02/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (05/03/2019) 101: NNĐ tự bổ sung sửa đổi đơn (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM