TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06241
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU O-DOCK
O-DOCK
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
20 Bàn; ghế; bàn làm việc; giá đỡ cây, không bằng kim loại; bàn ăn; giá lưu trữ; đồ đạc trong nhà bằng kim loại; đồ đạc; giá dụng cụ không bằng kim loại không có giá đỡ; tủ đựng dụng cụ không bằng kim loại (rỗng); đồ đạc ngoài trời; bàn ngoài trời; bàn xếp.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU PRO-IRODA INDUSTRIES, INC.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No. 68, 32nd Rd., Taichung Industrial Park, Situn District, Taichung City, Taiwan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTCONSULT
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(29/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (04/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (13/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM