TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06247
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU CINFA
CINFA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Thuốc chữa bệnh; dược phẩm; thực phẩm và chất ăn kiêng sử dụng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh cá nhân và chế phẩm vệ sinh sử dụng cho mục đích y tế.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU LABORATORIOS CINFA, S.A.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Travesía de Roncesvalles, 1 Polig. Ind. de Olloki 31699 OLLOKl (NAVARRA)-SPAIN
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(08/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (11/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM